• Az SZSZBMK a projekt keretében 1 db, a kórokozók kiszűrésére alkalmas mikrobiológiai tömegspektrometriás (MS) identifikáló rendszert, valamint 2 db vízlágyító berendezést kíván beszerezni Uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás során, amely eljárás ajánlati felhívása 2020.12.01.-én megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában és az alábbi linken tekinthető meg:

  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577098-2020:TEXT:HU:HTML

  card_header_photo
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatkórház a
  HUSKROUA/1702/8.2/0080 –as azonosító számú projekt keretében „IDHB –
  Infectious diseases have no borders” elnevezésű automata
  mikrobiológiai tömegspektrometriás (MS) identifikáló rendszert valamint két vízlágyító berendezést szerez be, a szerződéskötésre a Diagnosticum Zrt-vel került sor április végén.
  Egy adott kórokozóval kapcsolatos gyors információ korai terápiát, kevesebb szövődményt okozhat. A pályázaton belül beszerzésre kerülő tömegspektrometerrel a Jósa András Oktatókórház laboratóriuma eddig nem rendelkezett. A beruházás jelentős fejlődést eredményez a kórokozók rövid időn belül történő felismerésében, a klinikai mikrobiológiai gyakorlatban jelentősége felbecsülhetetlen. A MALDI-TOF MS készülékkel lehetőség van a kitenyészett kórokozók igen gyors, egy-két órán belüli azonosítására, ami megalapozza a korai, adekvát terápia elindítását.
  Ezen kívül hozzájárul :
  • A kórokozók korai species szintű azonosítása a természetes
  rezisztencia ismeretében korai adekvát terápiát tesz lehetővé.
  • A korai adekvát terápia gyorsabb gyógyulást, kevesebb vagy
  kevésbé súlyos szövődmény kialakulását eredményezheti.
  • Identifikálhatóvá válnak olyan kórokozók, melyek azonosítása a
  korábban rendelkezésre álló módszerekkel nem voltak lehetségesek.
  • Pontosabbá válnak az egyes fertőzések kórokozóira vonatkozó
  ismeretek.
  • Csökken a lassan növekedő mikroorganizmusok azonosítási ideje,
  melyeknek a hosszú tenyésztési idő után még egy-két hét szükséges a megfelelő identifikáláshoz pl. Mycobacteriumok.
  • A készülék reagens igénye alacsony.
  • Csökken a keletkező fertőző hulladék mennyisége. Csökken a
  környezet terhelés.
  A fehérgyarmati intézmény laboratóriumaiban a vezetékes víz iontartalma nem megfelelő a laboratóriumban működő kémiai analizátorok számára. Csak korszerű vízkezelő berendezéssel lehet biztosítani a megfelelő minőségű vizet a diagnosztikai analízisekhez, amely most a két vízkezelő berendezés beszerzésével valósulhatott meg.

  card_header_photo
 • card_header_photo Diagnosticum Zrt. adásvételi szerződés (Indentifikáló rendszer beszerzése 1 rész)
 • card_header_photo Diagnosticum Zrt. adásvételi szerződés (Vízlágyító berendezések beszerzése 2 rész)
 • Kórokozók okozta megbetegedésekről, járványokról már az ókorban születtek leírások. Fertőző betegségek mindenhol előfordulnak a Földön, minden ország érintett valamilyen mértékben. Azt, hogy hol milyen betegségekkel találkozunk leginkább, sok minden befolyásolja. A földrajzi elhelyezkedés, a gazdasági helyzet, az egészségügyi ellátás fejlettsége és szervezettsége, az ország lakosságának egészség tudatossága és higiénés szokásai mind-mind kihatással vannak a fertőző megbetegedések kialakulására és nagy mértékben meghatározzák a megjelenő betegségek típusát, a nagyméretű járványok kialakulásának lehetőségét. A betegségek terjedésének megállítására, megelőzésére hozható intézkedéseket és a terápia lehetőségeit is behatárolja egy adott terület természeti, gazdasági, kulturális fejlettsége.

  A kórokozók terjedését nem állíthatják meg az ember alkotta közigazgatási határok. Egyes betegségek víz, élelmiszer vagy állatok révén terjedhetnek, míg mások cseppfertőzéssel terjednek levegőben vagy közvetlen emberi kontaktus révén adódnak tovább. Ez utóbbinak egy speciális formája a kórházakban előforduló, az egészségügyi ellátással összefüggő nozokómiális megbetegedés és járvány, mely szoros kapcsolatot mutat az antibiotikum okozta rezisztencia terjedésével is. A korunkra oly jellemző migráció, legyen az megélhetési vagy turisztikai, megteremti annak lehetőségét, hogy egy fertőzés néhány órán belül több országhatárt átívelve messze juthasson a kialakulás helyétől, s ha számára kedvező feltételeket talál, ott akár tömeges megbetegedést is okozzon. Ahhoz, hogy ennek esélyét a minimálisra lehessen csökkenteni, meg kellene teremteni minden ország számára a megelőzéshez szükséges gazdasági és kulturális hátteret, valamint az egészégügyi infrastruktúra alapjait a megfelelő diagnosztika, terápia és prevenciós intézkedések létrehozásához. Fejleszteni kell az elmaradottabb térségeket, hogy az ott élő lakosságnak javuljon az esélye a számára szükséges egészségügyi ellátás hozzáféréséhez.  Figyelembe véve a projekt által érintett terület gazdasági helyzetét, jelenleg nehéz finanszírozni az építéseket, felújításokat és az eszközbeszerzéseket. Ehhez kíván hozzájárulni ez a pályázat a program célkitűzéseinek megvalósításával és a hatástanulmány elkészítésével.

   

  card_header_photo Ukrán - magyar hatástanulmány
korhaz_kiskep

 .

A MUNICIPAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE “REGIONAL CHILDREN’S HOSPITAL” OF ZAKARPATTIA REGIONAL (RCH) Kárpátalján, Munkács városában található.

A Jósa András Oktatókórházhoz hasonlóan több profillal rendelkező egészségügyi intézmény, amely mintegy 260 ezer 0-17 éves kor közötti gyermek ellátásáért felel. Tizenöt osztályán összesen 447 ággyal biztosítja a fekvőbeteg ellátást Kárpátalja gyermeklakossága számára. Intenzív részlegén hat, fertőző osztályán 57 ágy található. Éves betegforgalma 2016-2018 időintervallumban 11860 esetszám és 13244 estszám között mozgott

 

A kórház elérhetősége: Link

korhaz_kiskep

.

A THЕ MUNICIPAL ENTERPRISE “REGIONAL CLINICAL INFECTIOUS DISEASE HOSPITAL” ОF ZAKARPATTIA REGIONAL STATE COUNCIL (RCIH) Kárpátalján, Ungváron található.

Egy profillal működő megyei igazgatású intézmény, amely az egészségügyi ellátás egy speciális területére, a fertőző betegségekre szakosodott. egyedüliként az adott régióban. Területi ellátási kötelezettségéből adódóan körülbelül 1,2 millió ember ellátásáért felel. 100 ággyal rendelkezik, melyből hat ágy egy külön intenzív ápolási egységet alkot. 2016 és 2018 között a betegforgalma minden évben meghaladta 3000 főt. Az ellátott esetek száma 3168 és 3523 között mozgott.

A kórház elérhetősége: Link

korhaz_kiskep

A fertőzés nem ismer határokat

Számtalan baktérium, vírus van körülöttünk. Az orvostudomány fejlődésével nagyon sok fertőzésnek sikerült gátat szabni. Az orvosi szakma tudása mellett azonban sokat fejlődtek azok a diagnosztikai eszközök is, melyek segítségével egyre rövidebb idő alatt azonosíthatóak a kórokozók, segítve ezzel a gyors terápia elkezdését. A HUSKROUA,a ” A fertőzés nem ismer határokat” című projekt 24 hónapon át tartó programjának következő állomásaként Ukrajnából négy orvos kolléga érkezett a Jósa András Oktatókórházba egy hetes szakmai továbbképzésre.
A Munkácsi Megyei Gyermekkórház két gyermek infektológusa, illetve az Ungvári Megyei Fertőző Kórház két infektológusa ismerkedhetett meg a fertőzések magyarországi kezelésének módjaival, eszközparkjával.
Fontosak a szakmai találkozások, hiszen az orvoskollégák át tudják adni egymásnak a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a határ mindkét oldalán.
Különösen aktuális volt ez az egy hét, hiszen a határ mindkét oldalán küzdenek a kórházak a koronavírus járvánnyal. Az ukrajnai orvoskollégák betekintést nyerhettek a magyar járványkezelés lehetőségeibe, a helyszínen, testközelből vehettek részt a fertőző betegek kezelésének mindennapjaiba.

korhaz_kiskep

Mikrobiológiai tréning

2021.07.05-2021.07.09 között időszakban intézményünk a projekt keretében fogadta a Munkácsi Gyermekkórház illetve az Ungvári Felnőtt Infektológiai Kórház 2-2 mikrobiológia szakértelemmel rendelkező kollegáit. A mikrobiológia tréning dokumentációjának összeállításánál a klinikai mikrobiológia laboratórium rutin diagnosztikai tevékenységére fókuszáltak intézményünk mikrobiológus szakemberei. A tréning célja volt, hogy mindent, ami rendelkezésre áll, a gyakorlatban is bemutassanak a projekt partnerek számára. Elméletben és gyakorlatban is ismertetésre kerültek a laboratóriumban régóta ismert és a baktériumok tenyésztésre használt nem szelektív, szelektív és differenciáló táptalajokat, továbbá a napjainkban egyre inkább elterjedőben lévő chrom agarok használatának előnyei és hátrányai. A tenyésztő lemezes táptalajok mellett konkrét beteganyagon keresztül kerültek bemutatásra a bélbaktériumok identifikálására használt hagyományos csöves biokémiai táptalajok is. Ismertetésre kerültek a laboratóriumban használt algoritmusok, melyeket a Gram pozitív és Gram negatív baktériumok identifikálása során alkalmaznak. Ez utóbbi keretében lehetőség nyílt az azokat a szerotipizáló gyorstesztek, gyári kitek és automaták megvizsgálására is, melyekkel a laboratórium jelenleg is rendelkezik, illetve az egyéb, újabb lehetőségek feltérképezésére is sor került. Amiről szó esett: gyors latex tesztek, API identifikálók, Vitek automata, PCR, MALDI-TOF („matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight” = mátrixtámogatott lézer-deszorpciós repülési idő tömegspektrometria).
Bemutatásra kerültek a baktériumok rezisztencia vizsgálatánál alkalmazott EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) guidelinet : breakpoint táblázatok, expert rules alkalmazása az eredmények interpretálásában, természetes rezisztencia, rendhagyó rezisztencia fenotípusok, értelmezési szabályok. Gyakorlatban sor került a hagyományos Kirby–Bauer korongdiffúziós módszer mellett, a MIC gradiens tesztek. a mikrodilúciós rezisztencia vizsgálat és az automata rezisztenciavizsgálat lehetőségeinek bemutatására. (Adagio, Vitek). Megismerkedhettek az ukrán szakemberek a gyorsdiagnosztikai lehetőségekkel, az automatizáció nyújtotta lehetőségekkel és azok korlátaival. (BacT/ALERT® 3D hemokultúra és M.tuberculosis automata, VITEK, ADAGIO, MALDI-TOF, PCR-Multiplex PCR, Wellcogen Bacterial Antigen KIT , bioNexia® Rota-Adeno teszt, Clostridium difficile kimutatása székletből) A virológia témakörben a tréningen résztvevők a laboratórium által végzett szerológiai vizsgálatokat is láthatták, külön kiemelve a Hepatitis vírusokat. Ennek keretében megvitatásra kerültek a HBV, HCV, HAV diagnosztikus markerei és terápiás lehetőségei. Interaktív formában átbeszélték a szakemberek a mikrobiológia laboratórium diagnosztikai tevékenységeit, a betegellátásban betöltött szerepét és a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő új feladatokat, kihívásokat az infekció prevenció területén, a mikrobiológus szerepét az antimicrobial stewardship teamben, a rezisztenciatérkép készítést, a mikrobiológiai kritikus eredményeket és azok közlésének rendjét.
Úgy gondoljuk, hogy a projekt ezen eleme nagy mértékben hozzájárult a határmenti együttműködéshez, az adott szakterület számára hasznos tapasztalatcserét biztosított.

korhaz_kiskep

A FERTŐZÉS NEM ISMER HATÁROKAT –

SIKERESEN LEZÁRULT A HATÁRON TÚLI KÓRHÁZAKKAL KÖZÖS PROJEKT

Közel két éve küzd a világ az új koronavírussal. A kórokozók terjedését nem állíthatják meg az ember alkotta közigazgatási határok, ezért vált egyre fontosabbá az összefogás. Három határ menti kórház még 2018-ban pályázott és nyert el több mint egymillió eurót uniós forrásból a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programon 2014-2020 (Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020) keresztül. A projekt keretében a betegbiztonság és a preventív infektológia fejlesztése érdekében fogtak össze az egészségügyi intézmények.

Az IDHB – ,,Infectious diseases have no borders” (A fertőzes nem ismer határokat) című, HUSKROUA/1702/8.2/0080 azonosító számú projekt ezért is kiemelt jelentőségű, amelyet vezető partnerként az Ungvári Megyei Klinikai Infektológiai Kórházzal, valamint a Munkácsi Megyei Gyermekkórházzal közösen valósít meg a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A jelenlegi járványhelyzet, a már ismert és kezelt kórokozók mellett sok-sok új feladatot ad az infektológusoknak, kórházaknak a határ mindkét oldalán.

A 30 hónapig tartó program keretében a projekt vezető partnere az SZSZBMK csaknem 100 millió forintos (mintegy 300 ezer euró) támogatásból egy mikrobiológiai tömegspektrográfot vásárolt meg, a vizsgálatokhoz szükséges reagensekkel együtt, amely a modern egészségügyi ellátáshoz, a leghatékonyabb és költséghatékonyabb kezelések biztosításához, a gyors diagnosztikához, a betegek biztonságának megőrzéséhez szükséges. A fehérgyarmati  telephelyen két vízkezelő berendezés korszerűsítése történt meg.

Ungváron korszerű laboratórium épült, a munkácsi gyermekkórházban a fertőző osztály tárgyi és műszaki ellátottságát javították, mindkét helyen fertőtlenítő, szennyvíztisztító létesítményeket állítottak fel, s nagy hangsúlyt helyeztek az orvosok továbbképzésére a mikrobiológiai diagnosztika területén. 2021-ben több héten át tartó szakmai továbbképzések indultak a Jósa András Oktatókórházban a két kárpátaljai kórház fertőző, illetve gyermek szakorvosai számára a fertőző betegségek gyors diagnózisának felismerése és kezelése érdekében. A tapasztalatcserék új lehetőséget nyitottak a kórházak együttműködésében, együtt gondolkodásában.

Az Ungváron megrendezett projektzáró konferencián a partnerek beszámoltak az elvégzett fejlesztésekről, beszerzésekről és tapasztalatokról.

A program hivatalos weboldala: https://huskroua-cbc.eu/

A http://eu.szszbmk.hu/fi_cpt/huskroua/  weblap aloldalát az Európai Unió támogatásával hozták létre és tartják fenn.
Az aloldal tartalma kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

Skip to content