korhaz_kiskep

A projekt kezdete: 2009.12.18

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2015.01.18

A projekt tervezett összköltsége 12 385 077 826 Ft.

A támogatás mértéke 90% , összege 11 146 570 043 Ft.

A projekt célja a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz való hozzáférés megteremtése a lakosság egésze számára a betegközpontúság szem előtt tartásával. A jelenleg több telephelyen, különböző pavilonokban működő kórház épületeinek tömbösítése céljából épületbővítés, valamint a kórház szakmai programjához illeszkedő korszerű gép-műszerek beszerzése.

A kórházi fejlesztések egy hosszú távú koncepció mentén valósulnak meg, melynek célja, hogy a beteg gyógyítása szempontjából szorosan egymással összetartozó szakmák egy tömbben helyezkedjenek el. A Pólus Projekt eredményeként a kórházban olyan struktúra alakul ki, amely optimalizálja a beteg utakat, komfortosabbá teszi a betegek elhelyezését, koncentrálja a humánerőforrás működést, javítva ezzel a betegellátás hatékonyságát.

A tömbkórház lehetőséget teremt az onkológiai betegek ellátásához kapcsolódó társszakmák, könnyebb igénybevételéhez, a betegpopuláció igényeinek megfelelő kúraszerű ellátó helyek, sugárterápiás kezelők kialakítására. Összevontan működtethető a gyermek és felnőtt infektológia. Létrejön egy komplex gyermekellátási centrum, ahol kialakítható a gyermekkorú betegek elhelyezése.

2008-ban létrejött a Térségi Diagnosztikai és Szűrőközpont. Jelen projekt megvalósulása esetén szoros szakmai összerendeződés valósulhat meg kórházban, mely javítja a szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedők ellátás hatékonyságát, s optimalizálja a beteg-utakat.

Az informatikai háttér és eszközpark fejlesztésével az egészségügyi szolgáltatói struktúra hatékonyságnövekedése valósul meg.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok:

 • 27.185 m2 új kórházi kubatúra építése, tömbszerű elhelyezkedés kialakítása,
 •  lebontásra kerül 15.600 m2, 7 db régi, elavult, korszerűtlen épület,
 •  eszközbeszerzés.

A projekt főbb tevékenységei:

 • Az elvi építési engedély megszerzéséhez szükséges tervek kidolgozása,
 • Kiviteli tervek elkészítése,
 • Közbeszerzés: a kivitelezést végző szakember kiválasztása közbeszerzési eljárás keretein belül történik, minőség, megbízhatóság, korábbi referenciák, ár-érték arány megléte alapján.
 • Építési beruházás megvalósítása annak érdekében, hogy a jelenleg pavilonrendszerben működő onkológia, gyermekgyógyászat, infektológia és belgyógyászat egy tömbbe kerüljön. A TIOP 2.2 2 pályázat keretein belül megvalósuló SBO épület nyugati oldalához kapcsolódik a tömbkórház, melynek elemei: Az onkológiai központ fekvő- és járóbeteg ellátása egy egységes struktúrában valósul meg, egy modern tervező és sugárterápiás rendszerrel kiegészítve. Az új épületben helyet kapó gyermekgyógyászati centrumban minden olyan gyermeket folyamatosan tudnak fogadni a megyéből, akik magasabb szintű ellátásra szorulnak. A szakrendelők és az osztály egy kubatúrában nyer elhelyezést, így optimálisan kihasználhatók a gyermekgyógyászati ellátásban használatos műszerek, továbbá kiépíthető egy gyermekbarát környezet is. A szív-érrendszeri betegellátásban részt vevő szakmák és a fertőző osztály kialakítása is megvalósul, fekvő és járó-beteg kapacitásaikkal együtt kerülnek elhelyezésre a Pólus Projektben.
 • Informatikai fejlesztés: cél a már meglévő, HEFOP 4.4. pályázattal megvalósított beruházás továbbfejlesztése, a telemedicina alkalmazások kibővítése, olyan egyéb fejlesztések, melyek segítségével biztosítottá válik, hogy a távolról dolgozó orvos hozzáférjen a szolgáltató gépen lévő betegadatokhoz. Ugyancsak fontos az intézmény informatikai rendszerének fejlesztése, ennek részleteit az MVT tartalmazza. Az e-kapcsolatok kiépítésével, a telemedicina és a telekommunikáció fejlesztésével célunk megteremteni többek között a leletezés hatékonyságát. A kialított informatika rendszer segítségével biztosítjuk a folyamatos kapcsolattartást és összeköttetést az osztályok, a családorvosok és a külső partnerek között.
 • Eszközbeszerzés: a gép-műszerfejlesztés a hatályos minimumrendeletnek való megfelelést célozza, valamint az új terápiás kihívásainak hátterét kívánja biztosítani.
 •  Projektmenedzsment működtetése
 • Nyilvánosság biztosítása

Projekt elszámolható költségei

 • Projekt előkészítés: 72 000 000 Ft
 • Projekt menedzsment: 85 272 904 Ft
 • Egyéb szolgáltatatás: 69 000 000 Ft
 • Építés, bővítés: 9 033 929 773 Ft
 • Eszközbeszerzés: 3 033 407 100 Ft
 • Tartalék: 91 468 049 Ft

card_header_photo card_ikon

2010. szeptember 03. Kölcsey TV Híradó

card_header_photo card_ikon

2011. 02.07 - Látószög

card_header_photo card_ikon

Kölcsey TV 2011 06 15 HÍRADÓ Nyitórendezvény

card_header_photo card_ikon

Kölcsey TV 2011 07 06 Látószög

card_header_photo card_ikon

NYTV - 2011. 07. 15. - Híradó

card_header_photo card_ikon

NYTV 2011 09 27 HÍRADÓ és 2011 09

sz2020_3
Skip to content